Ko-Kracht

Geplaatst op Posted in uitgelicht

Stichting Aroma start in het najaar van 2018 met het project Ko Kracht. Binnen Ko Kracht bieden vrijwilligers positieve steun aan ouders met kinderen in de tiener leeftijd. Het project is een uitbreiding van het maatjesproject KunstExpress dat sinds 2014 in Nijmegen draait.

Vrijwilligers oproep

Zoek je vrijwilligerswerk voor een of twee dagdelen per week? Wil je als maatje steun bieden aan ouders en meer verlichting brengen binnen een gezin waar spanning en problemen op de voorgrond staan? Mogelijk past vrijwilligerswerk binnen Ko-Kracht bij jou.

Als vrijwilliger word je aan een gezin gekoppeld en ga je samen met een ouder op zoek naar de kracht van het gezin. Je hebt iedere week, of om de week, een paar uur contact met de ouder en onderneemt samen activiteiten.

Het aantal kinderen dat in armoede leeft, groeit in de Nijmeegse wijken en omliggende dorpen waar Stichting Aroma actief is. Wanneer problemen en zorgen op de voorgrond staan, is het moeilijk om in verbinding met elkaar te blijven.

Het gezin doet mee, omdat het kind in beeld is bij een leerkracht of begeleider. Het kind (9-15 jaar) krijgt een eigen maatje (student) en doet mee aan KunstExpress. De ouder doet samen met een vrijwilliger mee aan KO-Kracht.

Met KunstExpress wordt het kind in zijn kracht gezet. Doordat ouders meedoen met KO-Kracht komen ze op een positieve manier in beweging. Hierdoor zal het kind meer gezien worden, waardoor het meer ontwikkelingskansen krijgt. De ouder vindt ontspanning en er komt meer rust in het gezin

KO-Kracht voor de ouder

Met KO-Kracht ontmoet de ouder de vrijwilliger gedurende een afgesproken periode. Dit varieert van 6 maanden tot een jaar. De ouder en vrijwilliger maken op maat samen met de projectleider afspraken hoe vaak ze elkaar gaan ontmoeten.

Tijdens de ontmoetingen tussen ouder en vrijwilliger wordt uitgegaan van de behoefte van de ouder. Wat heeft aandacht nodig en hoe kan er meer ruimte komen voor plezier en ontspanning? Bij de Broederij vinden er wekelijks activiteiten plaats, denk aan yoga, creatieve activiteiten, samen eten. Hier kan aan deelgenomen worden, met of zonder de vrijwilliger. Tijdens het project worden er drie gezinsuitjes georganiseerd door de ouder samen met de vrijwilliger.

Profiel vrijwilliger:

  • Sociaal en inlevend, zonder oordeel

  • Ervaring met, of in kunnen leven in het hebben van kinderen in de puberleeftijd.

  • Aandachtig, zonder verantwoordelijkheden over te nemen.