KO-Kracht

Geplaatst op Posted in cursus
2 oktober 2019
09:00 - 12:00

Stichting Aroma is in het najaar van 2018 gestart met het project KO-Kracht. KO-Kracht biedt positieve steun aan ouders met kinderen in de tiener leeftijd. Het project is een uitbreiding van het maatjesproject KunstExpress dat sinds 2014 in Nijmegen draait.

Het aantal kinderen dat in armoede leeft, groeit in de Nijmeegse wijken en omliggende dorpen waar Stichting Aroma actief is. Wanneer problemen en zorgen op de voorgrond staan, is het moeilijk om in verbinding met elkaar te blijven.

Het gezin doet mee, omdat het kind in beeld is bij een leerkracht of begeleider. Het kind (9-15 jaar) krijgt een eigen maatje (student) en doet mee aan KunstExpress. De ouder doet mee aan KO-Kracht.

Met KunstExpress wordt het kind in zijn kracht gezet. Doordat ouders meedoen met KO-Kracht komen ze op een positieve manier in beweging. Hierdoor zal het kind meer gezien worden, waardoor het meer ontwikkelingskansen krijgt. De ouder vindt ontspanning en er komt meer rust in het gezin

Bij KO-Kracht wordt uitgegaan van de behoefte van de ouder. Wat heeft aandacht nodig en hoe kan er meer ruimte komen voor plezier en ontspanning? Bij de Broederij vinden er wekelijks activiteiten plaats, denk aan yoga, creatieve activiteiten, samen eten.